Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176351

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176351

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176351
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Wethouder Sleeking zegt daarbij toe de commissie nog voor de raadsvergadering te informeren over of de normen van het Waterschap voor waterberging zijn gebaseerd op de huidige omstandigheden of dat daarin al rekening is gehouden met de verwachte ontwikkeling van de hoeveelheid regelval in de toekomst.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het betreft het sprekersplein over dit bestemmingsplan waarbij indieners van zienswijzen hun zienswijze nog nader kunnen toelichten. De commissie bespreekt het voorstel inhoudelijk op woensdag 13 juni.
De commissie neemt kennis van de inbreng van de volgende 7 insprekers:

-De heer Schippers namens projectontwikkelaar Dudok
-De heer Polderman
-De heer Van Holland
-De heer Van Dijk 
-De heer Berretty
-De heer Punt
-De heer Blom

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie verzoekt dit voorstel zo snel als mogelijk in de commissie te bespreken, voorafgegaan door een sprekersplein.