Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2175700

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2175700

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2175700
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 10:27:01
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 30 mei 2018 20:00
Besluit:

De heer Van Leeuwen heeft zich afgemeld. De commissiegriffier heeft mevrouw Koene gevraagd deze vergadering voor te zitten. Een voorzitter van de commissie moet nog worden benoemd (agendapunt 2). De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.