Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2175698

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2175698

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2175698
Onderwerp Planpresentatie hoek Kromhout-Warmoezierspad en enkele andere ontwikkelingen in het gebied Schil
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 15:58:36
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de presentatie en verzoekt de commissiegriffier de Welstandscommissie uit te nodigen voor een gesprek over hoe wordt omgegaan met de historische bebouwing in de 19e eeuwse schil. Dit gesprek kan worden gecombineerd met de evaluatie van de Welstandsnota die nog dit jaar plaatsvindt.