Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2175694

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2175694

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2175694
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen Jaarstukken 2017 (Ris 2180247)
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 10:27:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen Jaarstukken 2017 (Ris 2180247) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding Algemeen