Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2175694

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2175694

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2175694
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen Jaarstukken 2017 (Ris 2180247)
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 10:27:01
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 30 mei 2018 20:00
Besluit:

De raad heeft de geheimhouding bekrachtigd (29 mei).

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.