Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2175693

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2175693

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2175693
Onderwerp Termijnagenda commissie Fysiek
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de termijnagenda en verzoekt de commissiegriffier op basis van de termijnagenda en de besluiten over de nieuwe behandelvoorstellen een voorstel te doen voor de agenda's van 6 en 12 juni. 
Tevens besluit de commissie ook op woensdag 13 juni te vergaderen.