Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2172578

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2172578

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2172578
Onderwerp Brief van de heer F. van Dijk over mondeling gehoord worden door de gemeenteraad betreffende verontreiniging perceel Mariastraat 9 - 13
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief te beschouwen als verzoek tot het gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers en geeft de commissiegriffier de opdracht dit verzoek te toetsen aan het Reglement van Orde en het op basis daarvan af te handelen.