Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166893

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166893

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166893
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie SP inzake voorrangsverklaring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2146171 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie SP over voorrangsverklaring M den Boer programma 09-04-2018