Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166864

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166864

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166864
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66 en VVD over parkeersituatie bij Villa Augustus
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66 en VVD over parkeersituatie bij Villa Augustus
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 15-05-2018
Gepubliceerd 17-05-2018