Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166864

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166864

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166864
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66 en VVD over parkeersituatie bij Villa Augustus
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2185020 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties D66 en VVD over parkeersituatie bij Villa Augustus M den Boer programma 11-06-2018