Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166864

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166864

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166864
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66 en VVD over parkeersituatie bij Villa Augustus
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Schriftelijke vragen D66 en VVD - Parkeersituatie Villa Augustus Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66 en VVD over parkeersituatie bij Villa Augustus Voorblad stukken