Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166757

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166757

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166757
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting (2166287)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2018 12:06:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij Raadsvoorstel Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting (2166287) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD_Prognose 2018_GEHEIMHOUDING Ontwerpbesluit Raad