Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166663

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166663

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166663
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken komst Christelijke Hogeschool Ede
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2018 15:18:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 2072332 gescand Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype VERKENNING Taskforce CHEdordrecht mrt2018_bij bestuurlijke brief 21mrt2018.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Persbericht - Nieuwe hbo-opleidingen van de CHE in Dordrecht stap dichterbij.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 2070509 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over stand van zaken komst Christelijke Hogeschool Ede Voorblad stukken