Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166663

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166663

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166663
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken komst Christelijke Hogeschool Ede
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2018 15:18:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de commissie geeft wethouder Heijkoop een mondelinge toelichting op de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar Dordrecht. De wethouder geeft aan dat het gaat om publiek gefinancierd onderwijs, naast het bestaande commerciële hoger onderwijs. Werkgevers uit zorg en welzijn hebben hun steun voor CHE uitgesproken. CHE dient uiterlijk 1 juni de aanvraag in bij het ministerie van OCW; de minister besluit uiterlijk 1 oktober 2018. De gemeente betaalt opstart- en huisvestingskosten, waarvoor een bedrag wordt gereserveerd in de begroting 2019. Tegen die tijd zal het college een raadsvoorstel voorleggen aan de raad. Momenteel zoekt de gemeente ook naar een locatie voor CHE. Gezien de ligging tussen Rotterdam en Breda, en de christelijke identiteit van de regio Dordrecht, benadrukt de wethouder dat zijns inziens CHE de enige reële kans biedt op hoger onderwijs in Dordrecht.

De meeste fracties spreken (onder voorwaarden) steun uit voor meer hoger onderwijs in Dordrecht en voor de komst van CHE. Vragen zijn er over de mogelijke overlap met bestaande opleidingen, het mogelijke beperkte effect op de levendigheid van de (binnen)stad en het informatie- en besluitvormingsproces de komende maanden.

De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.