Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166480

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166480

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166480
Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de inrichting DuPont de Nemours Nederland B.V., gelegen aan de Baanhoekweg 22
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief naar het college door te geleiden met het verzoek de raad een voorstel voor te leggen over het al dan niet verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen.