Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166315

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166315

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166315
Onderwerp Raadsinformatiebrief over personen met verward gedrag
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2018 17:38:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Diverse fracties geven aan de aanpak van de gemeente Dordrecht onvoldoende te vinden, gegeven de opgelegde opdracht. Wethouder Heijkoop onderschrijft dit en geeft aan dat de aanpak ook niet gereed zal zijn op de gevraagde 1 oktober 2018. Fracties en wethouder spreken over de doelgroep, de gewenste woonvoorzieningen en de spreiding van de doelgroep over stad.
Wethouder zegt toe nog te laten weten wanneer de evaluatie van de pilot in Dordt-West (bijlage 1) beschikbaar is.
Fractie CDA wil de RIB bespreken met een motie over de 'psycholance', naar Rotterdams model. De wethouder zegt toe de invoering en haalbaarheid van een dergelijke voorziening uit te zoeken; het CDA gaat akkoord en hoeft de RIB niet meer te bespreken in de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

FractiesPvdA wil de RIB agenderen met de politieke vraag: in hoeverre voldoet de aanpak van de gemeente Dordrecht, aan de opdracht om per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak te hebben die gedragsverandering stimuleert waarbij de behoefte van de cliƫnt centraal staat?


BVD en CU/SGP ondersteunen de agendering.