Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166293

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166293

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166293
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 24-04-2018
Gerelateerde zaak 2049279
Agendacommissie 15-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 17-05-2018