Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166293

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166293

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166293
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.