Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166290

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166290

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166290
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (tweede wijziging)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (tweede wijziging)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B Korteweg, 770 2806
Datum B&W Besluit 24-04-2018
Gerelateerde zaak 2066087
Agendacommissie 15-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 23 januari 2018 is via een raadsbesluit een verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden voor aanwijzing van enkele gebieden en wooncomplexen waar selectieve woningtoewijzing wordt toegepast op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (hierna Wbmgp). (dossiernummer 2081714). Middels een positief besluit gedateerd op 29 maart 2018 van de Minister kunnen toekomstige huurders van corporatiewoningen in bepaalde gebieden gescreend worden op overlast gevend of crimineel gedrag. Om de Wbmgp daadwerkelijk uit te kunnen voeren moeten in de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht bepalingen worden opgenomen omtrent selectieve woningtoewijzing overeenkomstig de aanwijzing van de minister. Het voorgestelde besluit voorziet hierin.

Gepubliceerd 17-05-2018