Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166290

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166290

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166290
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht (tweede wijziging)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering. De SP-fractie zal daarbij een stemverklaring afleggen.