Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2166287

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2166287

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2166287
Onderwerp Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Instemmen met de Prognose Grondbedrijf 2018 en wijzigen van de begroting
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 85 - Grondbedrijf
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AH Nap, 770 44871 / GWL Pingen, 770 6058
Datum B&W Besluit 24-04-2018
Gerelateerde zaak 2065416
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De vermogenspositie van het grondbedrijf laat ten opzichte van de voorlopige Prognose 2018 een verdere verslechtering zien. De vermogenspositie bedraagt op dit moment € 33,03 miljoen POSITIEF. Dit betekent dat het totaal aan verwachte inkomsten meer is dan het totaal aan verwachte risico's. Dit neemt niet weg dat op het moment dat risico's zich daadwerkelijk voordoen, deze ook niet kunnen worden opgevangen vanuit de algemene reserve grondbedrijf. Dit komt omdat veel van de verwachte inkomsten in de verre toekomst liggen. Het is van belang om kritisch te blijven sturen op de portefeuille van het grondbedrijf. Door het wegvallen van de structurele inkomsten op de reserve uit de erfpachtexploitatie, zal deze nog maar beperkt aangroeien. De huidige stand biedt slechts zeer beperkt ruimte voor het opvangen van schommelingen in de projectsaldi. Dit vraagt extra aandacht voor sturing en projectbeheersing gezien de opgave waar Dordrecht voor staat. De groeiambitie in combinatie met de wens om deze binnenstedelijk te realiseren, zorgt voor een complexe (financiële) opgave. De verwachting is dat de investeringen bij deze opgave niet alleen kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van gronduitgifte. Bijdragen van derden en andere dekkingsbronnen zullen nodig zijn om projecten financieel sluitend te krijgen.

Gepubliceerd 09-05-2018