Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2165902

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2165902

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2165902
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VVD over financiering moskee
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Art. 40 vragen fractie VVD financiering moskee Ingekomen brief