Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2162803

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2162803

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2162803
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties D66 en VSP inzake bushalte Essenhof
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de toelichting van wethouder Van der Linden op het aanbestedingsproces en de uitkomst daarvan. De commissie verzoekt om een uitwerking van de alternatieven om de Essenhof via openbaar vervoer bereikbaar te maken. Wethouder Van der Linden zegt toe de alternatieven direct na het zomerreces in de commissie te presenteren.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie verzoekt de beantwoording van de vragen op een nader te bepalen moment in de commissie te bespreken.