Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2162749

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2162749

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2162749
Onderwerp Overzicht stand van zaken moties en toezeggingen
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Bestuur en Middelen 15 mei 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Overzicht stand van zaken Moties commissie Bestuur en Middelen 15 mei 2018 Algemeen