Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2162272

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2162272

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2162272
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties Gewoon Dordt en Groenlinks over 'De Kunstkerk'
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2018 17:38:18
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2177101 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties Gewoon Dordt en GroenLinks over de Kunstkerk JC Bakker programma 14-05-2018