Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2162272

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2162272

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2162272
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties Gewoon Dordt en Groenlinks over 'De Kunstkerk'
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2018 17:38:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Gewoon Dordt en GroenLinks over 'De Kunstkerk' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vragen art. 40 RvO van de fractie Gewoon Dordt over De Kunstkerk Algemeen