Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161491

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161491

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161491
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Sportpark Krommedijk (Ris 2151669)
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2018 14:26:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD GEHEIMHOUDING bijlage Rib 2151669 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Ontwikkeling Sportpark Krommedijk (Ris 2151669) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit