Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161439
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over geluidsoverlast in de Museumstraat
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over geluidsoverlast in de Museumstraat
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Adviescommissie 6-06-2018
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 09-05-2018