Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161439
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over geluidsoverlast in de Museumstraat
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2138601 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over (geluids) overlast omgeving Museumstraat JC Bakker programma 16-03-2018