Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161439
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over geluidsoverlast in de Museumstraat
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over geluidsoverlast in de Museumstraat Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 2067256 Antwoordbrief