Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161439

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161439

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161439
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties CU/SGP, D66, PvdA en Meijer over geluidsoverlast in de Museumstraat
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw Van Ansem spreekt namens buurtvereniging Int Lastigh Ent over de door de buurt ervaren overlast en mogelijk verdere overlast in de toekomst (haar inbreng wordt toegevoegd aan de dossiers bij deze vergadering).


De ChristenUnie/SGP pleit met andere partijen voor het beperken van de horeca-activiteiten in de Museumstraat om deze buurt leefbaar te houden. Beter Voor Dordt en andere partijen zijn van mening dat vooral moet worden ingezet op het tegengaan van overlast door Art & Dining. De burgemeester zegt toe hier extra aandacht aan te schenken bij de vergunningverlening. Ook wethouder Sleeking zal hierover het gesprek voeren met het Dordrechts Museum en Art & Dining.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt ter bespreking te agenderen voor een volgende commissie (6 juni) met als politieke vraag (CU/SGP): Kunnen wij gebieden aanwijzen (woonbuurten) waar dit soort (horeca)activiteiten niet worden toegestaan?