Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161216

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161216

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161216
Onderwerp Al dan niet indienen zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Al dan niet indienen zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2019
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar RP de Geus, 770 5031
Datum B&W Besluit 17-04-2018
Gerelateerde zaak 2060548
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 12 maart 2018 heeft de GR Gevudo (voluit: Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken) ons haar ontwerpbegroting 2019 toegezonden met het verzoek deze voor zienswijze aan de gemeenteraad voor te leggen. Gezien de beperkte risico's binnen de GR Gevudo en de marginale begroting van de GR Gevudo stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen.

Gepubliceerd 09-05-2018