Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161216

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161216

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161216
Onderwerp Al dan niet indienen zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit geen zienswijze in te dienen. Het voorstel kan hamerstuk naar de gemeenteraad.