Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161061

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161061

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161061
Onderwerp Rondvraag
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2018 15:18:26
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Op voorstel van de commissiegriffier spreekt de commissie af:
- het voornemen voor sprekerspleinen in te brengen in het agendadeel (en niet per mail)
- antwoorden op technische vragen commissiebreed te delen, behalve wanneer een commissielid expliciet aangeeft dit niet te willen

Fractie Gewoon Dordt brengt het regenboogakkoord uit de verkiezingscampagne in herinnering. Voorgesteld is toen om de commissie door het college periodiek te laten informeren over LHBTI-beleid, vergelijkbaar met de terugkoppeling uit regionale overleggen. De commissie spreekt af om op 15 mei te besluiten of fracties dit willen invoeren.