Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2161035

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2161035

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2161035
Onderwerp Vaststellen aanpassing werkdocument Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2018 13:31:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen aanpassing werkdocument Commissie Toezicht Openbaar Onderwijs (CTOO) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Aanpassing werkdocument CTOO Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Aanpassing werkdocument CTOO Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Werkdocument Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs Algemeen
Icoon voor documenttype Brief SDL aan CTOO over rvt-model Algemeen
Icoon voor documenttype Brief CTOO aan rvt SDL - Reactie op invoering van het 'raad van toezicht-model' Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2066873 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2066873 Raadsbesluit