Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2160470

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2160470

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2160470
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter Voor Dordt over De Paraplu
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2018 15:18:26
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft de beantwoording voor kennisgeving aangenomen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens vv Dubbeldam, Movado en TTVD zijn resp. Arie in 't Veld, Erik Hoffman en Mike Schram aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn de beoogde eindsituatie, prioriteiten van de vereniging op korte termijn, de rol van de gemeente, financiële afspraken en alternatieve scenario's.

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIBs over OMC/Krommedijk en de Paraplu te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.