Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2159904

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2159904

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2159904
Onderwerp Herbenoeming bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-04-2018 13:31:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Herbenoeming bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Herbenoeming bestuursleden Johan de Witt Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Profielschets bestuursleden JdW januari 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Aangepaste brief aan gemeenteraad Dordrecht herbenoeming Bert Blase en Vincent Terlouw Algemeen
Icoon voor documenttype Brief van MR inzake herbenoeming V. Terlouw Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2065759 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Herbenoeming bestuursleden Johan de Witt-Gymnasium Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2065759 Raadsbesluit