Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2159697

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2159697

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2159697
Onderwerp Uitbrengen zienswijze concept begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2018 17:38:18
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de zienswijze en concludeert dat de begroting niet realistisch is. Het is vreemd dat er bezuinigd wordt terwijl er tegelijk tekorten zijn van budgetten. Naar aanleiding hiervan licht de wethouder toe dat dit de eerste begroting is zonder rijksmiddelen. Deze begroting is een eerste stap en de volgende versie zal realistischer zijn. Hierbij geeft hij de indicatie dat het dit jaar ook niet zonder rijksmiddelen gered zal worden. Hij voorziet knelpunten en verwacht na de 1e ronde aangepaste bedragen. De wethouder probeert voor het zomerreces de commissie hierover te informeren en zegt toe dat er een geactualiseerde begroting komt. Deze komt na het zomerreces.
Voor wat betreft de matchmakers zegt de wethouder toe uit te zoeken of voortgang van het project binnen Dordrecht geborgd is. Tevens zegt hij toe de evaluatie van de pilot met een voorstel vanuit het college ter zijner tijd aan de leden van de commissie te doen toekomen.
Tot slot vraagt BVD hoe het komt dat de PGB's niet goed gekeurd worden door de accountant. De wethouder licht toe dat het lastig is voor de accountant om na te gaan of budgetten terecht zijn toegekend & goed zijn besteed. Dit speelt in het hele land.


De commissie besluit dat de zienswijze als hamerstuk door kan naar de gemeenteraad van 29 mei 2018.


 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft aan de uiteindelijke concept-zienswijze te willen bespreken, bijvoorbeeld samen met commissie Bestuur & middelen.