Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2159642

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2159642

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2159642
Onderwerp GR Drechtsteden: cpt-jaarstukken 2017 en primaire begroting 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2065511 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2017 GR Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Concept Begroting 2019 Gr Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Concept Perspectiefnota 2019 GR Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijzen gemeenten op begroting en perspectiefnota GRD Bijlage