Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2159642

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2159642

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2159642
Onderwerp GR Drechtsteden: cpt-jaarstukken 2017 en primaire begroting 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de concept-jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen en de zienswijze op de begroting en de perspectiefnota te bespreken op 22 mei.