Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2157084

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2157084

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2157084
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2019
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 078 770 4155
Datum B&W Besluit 10-04-2018
Gerelateerde zaak 2051443
Adviescommissie 12-06-2018
Raad 19-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op de site https://dordrecht2019.kadernota.nl treft u de Kaderbrief 2019. We stellen de kaderbrief op om u hiermee te informeren over de financiƫle stand van zaken richting de Begroting 2019. In deze kaderbrief actualiseren we de meerjarenbegroting: de invloed van de loon- en prijsontwikkeling, ontwikkelingen in de inkomsten en onontkoombare knelpunten worden in kaart gebracht. De vastgestelde Kaderbrief 2019 vormt het startperspectief voor de Begroting 2019.

Gepubliceerd 09-05-2018