Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2157084

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2157084

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2157084
Onderwerp Vaststellen Kaderbrief 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 gezamenlijk. Fracties stellen vragen, benoemen zorgen en aandachtspunten en kondigen kaderbriefmoties aan. Uit de bespreking volgt onder andere:
- toezegging wethouder Van der Linden over het per mail nagezonden ondertekende accountantsverslag. Waarom was dit laat? Lopen we risico's op verlate aanpassingen of niet-vaststelling?
- toezegging wethouder Heijkoop over afschaffing van de eigen Wmo-bijdrage: wat zijn hiervan de gevolgen, voor cliënten en (financieel) voor de gemeente?


Aangekondigde moties dienen hun moties in bij bespreking van de kaderbrief in de raad op 19 juni. Fracties geven niet aan nog behoefte te hebben aan aparte bespreking van de jaarstukken in de raad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de Kaderbrief 2019 als bespreekstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fracties van D66, PvdA en GroenLinks kondigen ieder afzonderlijk aan een aantal moties in te zullen dienen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De Kaderbrief is in combinatie met de Jaarstukken besproken (zie voorgaande agendapunt). Voor de raadsvergadering wordt de Kaderbrief als bespreekstuk geagendeerd, het Jaarverslag als hamerstuk.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 30 mei 2018 20:00
Besluit:

De commissie heeft verder geen opmerkingen over de Kaderbrief. Deze wordt op 12 juni besproken in de commissies. De onzekerheden die in de Kaderbrief zijn genoemd kennen ook een samenhang met het coalitieakkoord dat onlangs aan de raad is gepresenteerd.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de kaderbrief in principe te bespreken op 12 juni.