Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2156831

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2156831

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2156831
Onderwerp Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176
Datum B&W Besluit 10-04-2018
Gerelateerde zaak 2051253
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming rechtstreeks van toepassing in de Europese Unie en geldt de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer. Deze nieuwe verordening stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe wetgeving leidt voor gemeenten tot de concrete verplichting om (I) een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Daarnaast (II) zijn gemeenten per 25 mei 2018 verplicht om privacybeleid te hebben opgesteld en vastgesteld. Tot slot (III) dienen gemeenten in Nederland accountable te zijn, wat o.a. betekent dat zij moeten voldoen aan de beginselen van rechtmatigheid voor de verwerking van persoonsgegevens en dat zij dit kunnen aantonen (verantwoordingsplicht). Uw raad wordt gevraagd het privacybeleid vast te stellen omdat de raad verantwoordelijk is voor het functioneren van de griffie. Ook bij de griffie worden persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld bij ingekomen brieven die aan de raad zijn gericht. Het privacybeleid moet dus ook door de griffie worden nageleefd. Dit voorstel bevat de uitwerking van de voornoemde punten, om hiermee op een sobere en doelmatige wijze als gemeente gesteld te staan voor deze nieuwe Europese wetgeving. De in dit voorstel opgenomen besluiten zijn en worden ook voorgelegd aan de colleges en raden van de andere Drechtstedengemeenten, aan het Drechtstedenbestuur en aan de Dagelijks besturen van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de Omgevingsdienst ZHZ. Omdat er in heel het land nog geen ervaring is met deze nieuwe verplichtingen en hieruit voortkomende taken, wordt de situatie nauwlettend gevolgd en voorlopig ieder half jaar geƫvalueerd.

Gepubliceerd 09-05-2018