Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2156831

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2156831

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2156831
Onderwerp Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1: Overzicht bouwstenen Project Privacy Compliance.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2: Privacy Beleid Drechtsteden (def.).docx Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3: Functieprofiel Functionaris Gegevensbescherming PenO def 171114.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4: Functieprofiel Adviseur Gegevensbescherming PenO def 171127.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2051253 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2062776 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Privacybeleid Drechtsteden Voorblad stukken