Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2156796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2156796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2156796
Onderwerp Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 2018-04-03 Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht klein Bijlage
Icoon voor documenttype Dordrecht Inland Seaport Richtlijnen Zeehaven Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Welstandnota Dordrecht - welstandsniveau ontwikkeling Bijlage
Icoon voor documenttype Welstandnota Dordrecht - welstandsniveau welstandsvrij Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2053404 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voor en nadelen van welstandsvrij naar ontwikkelgebied Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2062742 Raadsbesluit