Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2156796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2156796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2156796
Onderwerp Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie constateert dat het raadsvoorstel nog onvoldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen en verzoekt het college met aanvullende informatie te komen over de consequenties, voor- en nadelen van de keuze voor aanwijzing als ontwikkelgebied t.o.v. welstandsvrij alvorens het voor bespreking in de commissie wordt geagendeerd.