Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2155695

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2155695

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2155695
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Tankstation Laan der VN
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Tankstation Laan der VN
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar I Stuurman / M Irvani tel.no. 770 4890 / 770 4268
Datum B&W Besluit 27-03-2018
Gerelateerde zaak 2046435
Agendacommissie 15-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een plan opgesteld voor het realiseren van een tankstation aan de Laan der VN. Dit tankstation dient ter vervanging van het op te heffen tankstation aan de Dokweg. Voor deze met de geldende bestemmingsplannen strijdige ontwikkelingen is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Gepubliceerd 17-05-2018