Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151778
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang toekomstvisie Sportparken
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang toekomstvisie Sportparken
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, tel.no. 078 770 4724
Datum B&W Besluit 03-04-2018
Gerelateerde zaak 2034801
Agendacommissie 10-04-2018
Adviescommissie 09-05-2018 + 22-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Deze raadsinformatiebrief informeert u over de voortgang van een gezamenlijk multifunctioneel sportcomplex op de Schenkeldijk door De Paraplu (V.V. Dubbeldam/TTVD/Movado) en tevens de samenwerking tussen OMC en FC Dordrecht op de Krommedijk. Gegevens omtrent kosten en dekking zijn in een bijlage opgenomen, ten aanzien waarvan het college op 13 maart 2018 geheimhouding heeft opgelegd. Het college heeft de raad gevraagd deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Gepubliceerd 05-04-2018