Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151778

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151778

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151778
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang toekomstvisie Sportparken
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname door te geleiden naar de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens vv Dubbeldam, Movado en TTVD zijn resp. Arie in 't Veld, Erik Hoffman en Mike Schram aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn de beoogde eindsituatie, prioriteiten van de vereniging op korte termijn, de rol van de gemeente, financiële afspraken en alternatieve scenario's.

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIB te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de RIBs OMC/Krommedijk en Toekomstvisie Sportparken samen te bespreken met de briefwisseling over Emma.
Centrale vraag is (CDA): waar staat het beschikbare budget nu nog voor en aan welke clubs gaat de gemeente dit uitgeven?

Aanvullend over OMC/Krommedijk:
SP: door de constructie met OMC kan FC Dordrecht gebruikmaken van het kunstgrasveld dan hen toehoort en dit is ongehoorde financiering van een bedrijf.
VVD: zijn de kaders waarop het stuk is gebaseerd nog actueel?
VVD: ligt de gevraagde financiering door OMC nog in lijn met het leden-aantal?
D66: welke risico's loopt de gemeente door de samenwerking tussen OMC en FC Dordrecht, wanneer FC Dordrecht niet zou kunnen voldoen aan financiële verplichtingen?