Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151669

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151669

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151669
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkeling Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2018 14:48:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkeling Sportpark Krommedijk
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AV van Gerven, tel.no. 078 770 4361
Datum B&W Besluit 03-04-2018
Gerelateerde zaak 2051144
Agendacommissie 10-04-2018
Adviescommissie 09-05-2018 + 22-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

FC Dordrecht, OMC en Realconomy hebben de plannen voor 'vernieuwbouw' van het huidige stadion geconcretiseerd. De plannen vormen de basis voor een parkbrede ontwikkeling van het gehele sportpark Krommedijk naar een meer toekomstbestendig sportpark. Continu is de afstemming met de gemeente gezocht. Het college acht de plannen op dit moment dusdanig kansrijk, dat het moment hier is om, samen met deze partijen, de gebiedsontwikkeling verder vorm te geven. Het programma past binnen de in 2013 opgestelde kaders. Er wordt naar gestreefd om eind 2018 een gezamenlijk totaalbeeld op deze ontwikkeling te kunnen presenteren. Het college heeft op 3 april 2018 ten aanzien van bijlage 2, horend bij deze raadsinformatiebrief, geheimhouding opgelegd, omdat in deze bijlage  financiële gegevens worden vermeld, waarvan openbaarmaking niet opweegt tegen het financiële belang van de gemeente bij de te voeren onderhandelingen met betrekking tot de ontwikkeling sportpark Krommedijk en  bedrijfsgegevens van de stichting FC Dordrecht zijn opgenomen, die vertrouwelijk door deze stichting aan de gemeente zijn meegedeeld. Het college heeft uw raad gevraagd om deze opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.

Gepubliceerd 02-05-2018